Đừng ai cản tôi, lấy dao nhựa đồ chơi cắt vào tay

Đừng ai cản tôi, lấy dao nhựa đồ chơi cắt vào tay

Phải tự tử kiểu này thì mới chứng minh được sự trong sáng của chính mình.