Ếch vừa khóc vừa cầm dao chọc vào mắt

Ếch vừa khóc vừa cầm dao chọc vào mắt

Ếch vừa khóc vừa cầm dao chọc vào mắt

Đôi mắt ơi mày hại tao rồi.