Em chưa muốn yêu em muốn tập trung vào việc học

Em chưa muốn yêu em muốn tập trung vào việc học

Em chưa muốn yêu em muốn tập trung vào việc học

Thôi em im mẹ nó mồm đi em ạ.

Meme liên quan: