Gà vàng trừng mắt hỏi còn miếng lương tâm nào không?

Gà vàng trừng mắt hỏi còn miếng lương tâm nào không?

Gà vàng trừng mắt hỏi còn miếng lương tâm nào không?

Bộ lương tâm chó gặm hết rồi hay sao?

Xem thêm: