Thả cảm xúc buồn nhưng lại cười há mồm haha

Thả cảm xúc buồn nhưng lại cười há mồm haha

Thả sad nhưng thực tế là cười haha.