Gấu trúc chửi mẹ nó cái bọn yêu nhau

Gấu trúc chửi mẹ nó cái bọn yêu nhau

Suốt ngày cho người khác ăn cẩu lương, điều đó không tốt một chút nào.

Xem thêm: