Giang hồ Tiến Bịp trố mắt "Hả?"

Giang hồ Tiến Bịp trố mắt "Hả?"

Giang hồ Tiến Bịp trố mắt "Hả?"

Có ngon nhắc lại câu vừa nói xem nào.

Xem thêm: