Giờ tao phải khóc lóc đúng không?

Giờ tao phải khóc lóc đúng không?

Giờ tao phải khóc lóc đúng không?

Đọc được mấy cái status cảm động trên facebook và đã đến lúc dùng ảnh này.

Meme liên quan: