Hải cẩu hả, gì ai biết đâu nhưng rất cute

Hải cẩu hả, gì ai biết đâu nhưng rất cute

Cảm giác xấu hổ, không giống như bình thường.