Hải cẩu mắt đỏ hoe khóc lóc

Hải cẩu mắt đỏ hoe khóc lóc

Có lẽ nỗi đau này là quá sức đối với một con hải cẩu.