Meme Chaien khóc lóc trong Doravemon - Jaian khóc

Meme Chaien khóc lóc trong Doravemon - Jaian khóc

Meme Chaien khóc lóc trong Doravemon - Jaian khóc

Hình ảnh này không phải là Chaien khóc vì cảm động khi nhớ lại khoảnh khắc bay chong chóng tre cùng Doraemon và Nobita đâu. Nguồn gốc ảnh này là từ một mẩu truyện chế Doraemon rất bựa, tên là Doravemon mà nếu đọc thì tuổi thơ của bạn coi như bị phá hủy luôn đấy :v

Meme liên quan: