Hình ảnh máy bay cười haha nhiều lần

Hình ảnh máy bay cười haha nhiều lần

Hình ảnh máy bay cười haha nhiều lần

Được dùng để comment khi thấy một hình ảnh hoặc status nào đó khiến bạn buồn cười.