Hút thuốc nói stop khoe vu, anh chỉ muốn thấy em cười

Hút thuốc nói stop khoe vu, anh chỉ muốn thấy em cười

Hút thuốc nói stop khoe vu, anh chỉ muốn thấy em cười

Người đàn ông quan tâm em đôi khi chỉ mong muốn nhìn thấy được nụ cười của em.