Jaian nói mình sẽ dùng cái ống này để xả stress

Jaian nói mình sẽ dùng cái ống này để xả stress

Còn dùng như thế nào thì chắc các bạn cũng đoán ra được rồi đúng không?

Xem thêm: