Lối đi ngu xuẩn này là của riêng mày. Mời!

Lối đi ngu xuẩn này là của riêng mày. Mời!

Diễn viên áo trắng chỉ tay mời đi trước.

Xem thêm: