Mày thấy không người ta chở gấu đi chơi trung thu rồi đấy

Mày thấy không người ta chở gấu đi chơi trung thu rồi đấy

Người ta đã bắt đầu chở gấu đi chơi trung thu từ trước 2 tháng cơ đấy. Còn mày thì... đã có người yêu chưa?

Xem thêm: