Meme Chaien khóc

Meme Chaien khóc

Nguồn gốc của meme Chaien khóc lóc này là từ truyện chế Doraemon tên là Doravemon (hay Doravmon). Đây là truyện rất bựa, được vẽ y như truyện thật nhưng nội dung thì phá nát tuổi thơ của những ai đọc nó.

Xem thêm: