Mèo cười haha nhận ra hơi lố nhưng vẫn kệ mẹ cười tiếp

Mèo cười haha nhận ra hơi lố nhưng vẫn kệ mẹ cười tiếp

Chuyện buồn nhưng hơi ngu ngốc thì vẫn cứ phải cười tiếp thôi.

Xem thêm: