Mèo cute cố gắng khóc thật nhỏ

Mèo cute cố gắng khóc thật nhỏ

Chứ khóc to người ta lại cười vào mặt cho thì khổ.

Xem thêm: