Mèo khóc lấy tô hứng nước mắt

Mèo khóc lấy tô hứng nước mắt

Niềm khổ đau này nay đã hoá thành sông suối.

Xem thêm: