Mèo Tom nói hết Halloween mà thằng nhóc nhà kế bên vẫn treo cổ trên cây

Mèo Tom nói hết Halloween mà thằng nhóc nhà kế bên vẫn treo cổ trên cây

Có phải nó đang đùa quá dai hay không?

Xem thêm: