Mèo Tom vuốt mắt chó nói ôi bạn ơi

Mèo Tom vuốt mắt chó nói ôi bạn ơi

Mèo Tom vuốt mắt chó nói ôi bạn ơi

Ôi bạn ơi giờ thì còn cc gì nữa đâu mà khóc với sầu?

Meme liên quan: