Mèo trắng xem máy tính xong mặt đầy dấu hỏi

Mèo trắng xem máy tính xong mặt đầy dấu hỏi

Mé, tao đang xem cái méo gì thế này?

Xem thêm: