Mình cột con chó (tướng Nasus) của mình ở đây để hóng chuyện

Mình cột con chó (tướng Nasus) của mình ở đây để hóng chuyện

Mình cột con chó (tướng Nasus) của mình ở đây để hóng chuyện

Lát mình quay lại, đừng ai đuổi nó đi nhé.

Meme liên quan: