Nhà phải có nóc: riêng ai chứ người yêu của em lệch cái em đấm cho vỡ mồm

Nhà phải có nóc: riêng ai chứ người yêu của em lệch cái em đấm cho vỡ mồm

Nhà phải có nóc là gì? Ngày xưa nóc nhà là người chồng nhưng sau này nóc nhà lại là người vợ. Mặc dù cái nóc nhà này cao tầm 1,65m đổ xuống.