Núp lùm ném mặt cười haha vào nội dung trên facebook

Núp lùm ném mặt cười haha vào nội dung trên facebook

Núp lùm ném mặt cười haha vào nội dung trên facebook

Cái này người ta gọi là cười haha trong lén lút.