Sao ông lại làm chú hề?

Sao ông lại làm chú hề?

Sao ông lại làm chú hề?

Comment khi bạn gặp ai đó làm trò hề trên facebook mà bạn tình cờ thấy.