Sao ông lại làm chú hề?

Sao ông lại làm chú hề?

Comment khi bạn gặp ai đó làm trò hề trên facebook mà bạn tình cờ thấy.