Đeo mặt nạ hacker được bố chở đi học

Đeo mặt nạ hacker được bố chở đi học

Thằng bé: I am a hách cơ (hacker)