Thanh niên áo đỏ cầm viên gạch giấu sau lưng

Thanh niên áo đỏ cầm viên gạch giấu sau lưng

Chuẩn bị ném gạch vỡ đầu một ai đó.

Xem thêm: