Trần Đức Bo xanh người nói ghéc quá đi

Trần Đức Bo xanh người nói ghéc quá đi

Có một sự ghét nhau đến xanh người không hề nhẹ ở đây.

Xem thêm: