Thanh niên Ếch nói gà

Thanh niên Ếch nói gà

Gà thế này thì không chống chọi với cuộc sống được đâu.

Xem thêm: