Thanh niên nhảy cầu nói hết nợ nhé

Thanh niên nhảy cầu nói hết nợ nhé

Thanh niên nhảy cầu nói hết nợ nhé

Cứ mỗi mùa bóng về hoặc lúc nợ nần không biết tìm đâu ra cách trả. :(

Meme liên quan: