Thầy ông nội nằm võng nói cái này thầy thích nè

Thầy ông nội nằm võng nói cái này thầy thích nè

Thầy ông nội nằm võng nói cái này thầy thích nè

Dùng để khen ai đó hoặc comment meme này ở ảnh gái xinh trai đẹp.

Meme liên quan: