Thích một người lên facebook tạo page nói yêu người đó rất nhiều rồi spam

Thích một người lên facebook tạo page nói yêu người đó rất nhiều rồi spam

Thích một người, không dám nói cho người đó biết. Tìm cách tỏ tình ẩn danh, lên facebook và tạo page nói yêu người đó rất nhiều rồi đi spam khắp nơi.

Xem thêm: