Trang sách có in chữ ha ha ha ha ha

Trang sách có in chữ ha ha ha ha ha

Khi quyển sách vô tri vô giá nó cũng cười vào mặt bạn. sách in toàn chữ haha hahaha