Tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều nay - thỏ bảy màu cầm lá cần

Tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều nay - thỏ bảy màu cầm lá cần

Nó có vẻ hơi vàng nhưng có sử dụng được nữa không?

Xem thêm: