Vàng mã - tuy mới 15 tuổi nhưng đã được bố mẹ mua cho biệt thự riêng

Vàng mã - tuy mới 15 tuổi nhưng đã được bố mẹ mua cho biệt thự riêng

Vàng mã - tuy mới 15 tuổi nhưng đã được bố mẹ mua cho biệt thự riêng

Mỗi năm lại được mua cho biệt thự mới khác nữa.