Yêu nhau nhất thiết phải lên giường sao? Mình xuống đất trải chiếu cũng được mà

Yêu nhau nhất thiết phải lên giường sao? Mình xuống đất trải chiếu cũng được mà

Sao không đơn giản hóa mọi chuyện mà cứ cứng ngắc lý thuyết làm gì nhỉ?

Xem thêm: