Anh cho em xin lỗi được chưa?

Anh cho em xin lỗi được chưa?

Anh cho em xin lỗi được chưa?

Em sai rồi, anh xin lỗi em đi

Meme liên quan: