Bạn có thương cha mẹ không, gõ B để cha mẹ được may mắn

Bạn có thương cha mẹ không, gõ B để cha mẹ được may mắn

Tôi không hiểu mục đích thật sự của mấy cái ảnh như thế này là gì nữa?