Bạn đừng yêu đời như thế, trầm cảm lên

Bạn đừng yêu đời như thế, trầm cảm lên

Cái gì cũng phải có 2 thái cực nó mới vui được.

Xem thêm: