Bạn đừng yêu đời như thế, trầm cảm lên

Bạn đừng yêu đời như thế, trầm cảm lên

Bạn đừng yêu đời như thế, trầm cảm lên

Cái gì cũng phải có 2 thái cực nó mới vui được.

Xem thêm: