Bé gái hờn dỗi: chỉ có mấy người mới thấy vui vẻ thôi

Bé gái hờn dỗi: chỉ có mấy người mới thấy vui vẻ thôi

Bé gái hờn dỗi: chỉ có mấy người mới thấy vui vẻ thôi

Mấy người có quan tâm gì đến cảm xúc của tôi đâu?