Bé Xuân Mai hát quả gì cay thế xin thưa rằng quả báo

Bé Xuân Mai hát quả gì cay thế xin thưa rằng quả báo

Bé Xuân Mai hát quả gì cay thế xin thưa rằng quả báo

Ăn vào thì chắc là đau, đau đau, đau đau, đau tận đến kiếp sau.

Xem thêm: