Bìa sách Làm đĩ - Vũ Trọng Phụng

Bìa sách Làm đĩ - Vũ Trọng Phụng

Thi rớt thì giờ làm gì cho ngầu?

Xem thêm: