Cảnh sát phá cửa nói không ai phải đi tù đâu

Cảnh sát phá cửa nói không ai phải đi tù đâu

Cảnh sát phá cửa nói không ai phải đi tù đâu

Chúng ta cần nói chuyện, mở cửa ra nào chàng trai trẻ.

Meme liên quan: