Chim cánh cụt căng tròn nói căng chứ, sao lại không căng?

Chim cánh cụt căng tròn nói căng chứ, sao lại không căng?

Chim cánh cụt căng tròn nói căng chứ, sao lại không căng?

Đùa tí làm gì căng? Căng quá luôn chứ ở đó mà đùa.

Meme liên quan: