Chó nằm bất lực nói coi tức hông

Chó nằm bất lực nói coi tức hông

Chó nằm bất lực nói coi tức hông

Cảm giác hoàn toàn bất lực trước cái gì đó vô cùng ức chế.

Meme liên quan: