Chó vàng chỉ thẳng tay vào mặt

Chó vàng chỉ thẳng tay vào mặt

Chó vàng chỉ thẳng tay vào mặt

Chính mày, đúng rồi tao nói mày đó!

Meme liên quan: