Chó vàng suy nghĩ bối rối với đồ thị hàm số công thức

Chó vàng suy nghĩ bối rối với đồ thị hàm số công thức

Dùng khi bạn thấy cái gì đó khó hiểu hoặc không biết là đúng hay sai.

Xem thêm: