Chú chim trong quần ngoi đầu ra dấu hỏi

Chú chim trong quần ngoi đầu ra dấu hỏi

Chú chim trong quần ngoi đầu ra dấu hỏi

Nãy hới chú chim non nho nhỏ, chú có điều gì đang băn khoăn?

Meme liên quan: